STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

Lưu huỳnh dạng hạt

Thông tin sản phẩm:
Dạng: Hạt/nửa hạt/vảy;
Màu sắc: Vàng sáng
Hàm lượng lưu huỳnh (quy khô): 99,50% tối thiểu;
Độ tro: 0,05% tối đa;
Cacbon: 0,05% tối đa;
Độ axit: 0,005% tối đa;
Độ ẩm: 3,0 % tối đa;
Arsenic, Selenium, Tellurium: Không có;
Xuất xứ: Trung Đông.
 

Lĩnh vực khác