STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

Hợp tác đầu tư

Công ty Cổ phần Stavian VP định hướng trực tiếp đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh: Pin lưu trữ; Giải pháp tiết kiệm chi phí sử dụng điện; Các sản phầm và dự án sản xuất năng lượng thân thiện môi trường.

Mục tiêu Stavian VP trở thành công ty năng lượng top 5, tập trung nghiên cứu công nghệ, xây dựng giải pháp và ứng dụng vật liệu thân thiện môi trường nhằm tới sự phát triển bền vững.