STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

Lưu huỳnh

Lưu huỳnh dạng hạt

Lưu huỳnh dạng hạt

Thông tin sản phẩm: Dạng: Hạt/nửa hạt/vảy; Màu sắc: Vàng sáng Hàm lượng lưu huỳnh (quy khô): 99,50% tối thiểu; Độ tro: 0,05% tối đa; Cacbon: 0,05% tối đa; Độ axit: 0,005% tối đa; Độ ẩm: 3,0 % tối đa; Arsenic, Selenium, Tellurium: Không có; Xuất xứ: Trung Đông.

Xem thêm