STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN VP

Địa chỉ: Tầng 5, Khu văn phòng - Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: +84 24 3984 3109
Email: info@stavianvp.vn
Website: stavianvp.vn

Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

Kinh doanh

Mr. Nguyễn Minh Toàn

Email: eric.nguyen@stavianvp.vn

Phát triển dự án

Mr. Nguyễn Đức Tiến

Email: tien.nguyen3@stavianvp.vn