STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

Lĩnh vực hoạt động

Hóa chất

Hóa chất

Công ty Cổ phần Stavian VP định hướng trực tiếp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh một số chủng loại hoá chất cơ bản có dung lượng thị trường lớn. Mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất cơ bản hàng đầu cũng như nâng tầm nền công nghiệp hóa chất của Việt Nam.

Xem thêm
Năng lượng

Năng lượng

Công ty Cổ phần Stavian VP định hướng trực tiếp đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh: Pin lưu trữ; Giải pháp tiết kiệm chi phí sử dụng điện; Các sản phầm và dự án sản xuất năng lượng thân thiện môi trường.

Xem thêm
Kho cảng và Logistics

Kho cảng và Logistics

Công ty Cổ phần Stavian VP xác định đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng Logistics làm trọng tâm. Dựa vào nền tảng hạ tầng để tạo ra các giải pháp gia tăng hiệu quả và nâng cao giá trị của chuỗi cung ứng trong nước, cũng như từng bước nâng tầm chất lượng, giá trị sản phẩm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty hướng tới nằm trong TOP 10 doanh nghiệp Logistics trên thị trường Việt Nam.

Xem thêm