STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

Lĩnh vực hoạt động

Hóa chất

Hóa chất

Công ty Cổ phần Stavian VP định hướng trực tiếp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh một số chủng loại hoá chất cơ bản có dung lượng thị trường lớn. Mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hóa chất cơ bản hàng đầu cũng như nâng tầm nền công nghiệp hóa chất của Việt Nam.

Xem thêm
Hợp tác đầu tư

Hợp tác đầu tư

Công ty Cổ phần Stavian VP định hướng đầu tư vào các Dự án mới phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn, trên cơ sở an toàn, hiệu quả và bền vững.

Xem thêm
Phát triển dự án

Phát triển dự án

Dự án Tổ hợp Vinyl Stavian VP có diện tích trên 50 ha tại khu vực phía Nam Việt Nam, dự kiến khởi công vào năm 2025 và vận hành thương mại vào năm 2029.

Xem thêm