STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody

Kho cảng và Logistics

Công ty Cổ phần Stavian VP xác định đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng Logistics làm trọng tâm. Dựa vào nền tảng hạ tầng để tạo ra các giải pháp gia tăng hiệu quả và nâng cao giá trị của chuỗi cung ứng trong nước, cũng như từng bước nâng tầm chất lượng, giá trị sản phẩm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty hướng tới nằm trong TOP 10 doanh nghiệp Logistics trên thị trường Việt Nam.

Lĩnh vực khác