STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody
Hệ thống kho cảng và trung tâm logistics

Hệ thống kho cảng và trung tâm logistics

Stavian VP xác định chiến lược đầu tư sở hữu và khai thác chuỗi hạ tầng Logistics liên hoàn, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại. Công ty hướng tới mang đến cho các khách hàng những giải pháp Logistics hiệu quả và mang lại lợi ích lâu dài.

Thông tin dự án

Stavian VP xác định chiến lược đầu tư sở hữu và khai thác chuỗi hạ tầng Logistics liên hoàn, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại. Công ty hướng tới mang đến cho các khách hàng những giải pháp Logistics hiệu quả và mang lại lợi ích lâu dài.

Mục tiêu chiến lược của công ty là sở hữu hệ thống cảng biển tích hợp cùng với trung tâm logistics tại các vùng trọng điểm kinh tế, hướng tới khai thác tối thiểu 2 km cầu tầu, 1 triệu m2 kho bãi trong vòng 5 năm cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, IOT, Blockchain… trong công tác vận hành, quản lý hệ thống.