STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody
Dự án sản xuất sản phẩm lưu trữ và ứng dụng cho các nguồn năng lượng tái tạo

Dự án sản xuất sản phẩm lưu trữ và ứng dụng cho các nguồn năng lượng tái tạo

Công ty Cổ phần Stavian VP tập trung vào hoạt động R&D về pin lưu trữ nhằm tạo ra những giải pháp tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng và hướng tới các nguồn năng lượng thân thiện môi trường.

Thông tin dự án

Stavian VP nhận thấy ứng dụng công nghệ pin lưu trữ dung lượng cao, thân thiện môi trường vào các thiết bị tự động hóa đang là xu hướng tất yếu các ngành công nghiệp nói chung. Công ty đang phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ lưu trữ hiện đại trên nền nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Stavian VP muốn từng bước chứng minh được các doanh nghiệp trong nước không chỉ có khả năng lắp ráp, gia công mà còn chủ động sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm chất lượng từ nước ngoài.