STAVIAN VP | Hanoi | Facebook
TextBody
Dự án tổ hợp hóa chất cơ bản

Dự án tổ hợp hóa chất cơ bản

Công ty Cổ phần Stavian VP đang nghiên cứu triển khai xây dựng các dự án tổ hợp hóa chất cơ bản và các sản phẩm gốc cơ bản có giá trị cao.

Thông tin dự án

Công ty Cổ phần Stavian VP đang nghiên cứu triển khai xây dựng các dự án tổ hợp hóa chất cơ bản và các sản phẩm gốc cơ bản có giá trị cao.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp hóa chất là ngành trọng điểm trong phát triển kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất thiết yếu.

Một trong những thách thức của ngành hóa chất Việt Nam là nguồn cung trong nước hạn chế, phần lớn nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa chất đều phải nhập khẩu, khiến ngành hóa chất phải chịu áp lực lớn về kiểm soát chi phí đầu vào, ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm.

Lựa chọn hóa chất là một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Stavian VP mong muốn góp phần chủ động nguồn cung hóa chất cơ bản và nâng tầm nền công nghiệp hóa chất của Việt Nam, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mục tiêu của Stavian VP là xây dựng những tổ hợp sản xuất hóa chất có quy mô đủ lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.